Начало

ОСНОВА ПОЛИАМИДНА ТАФТА

Това е най-често използваната текстилна основа за изработване
на етикети с указания за третиране и състав на изделието.
Може да се печата едностранно или двустранно, като минималната
ширина на лентата е 10 мм. Изображението е много ясно, а надписите
четливи, дори и в много малък размер. Eтикетите са устойчиви на пране.
Доставят се на ролка или нарязани.