Начало

КАРТОНЕНИ ЕТИКЕТИ

За завършване цикъла на етикиране на текстилните изделия,
фирма „ФАЙБЪР“ предлага и изработване на висящи картонени етикети.