Начало

ОСНОВА САТЕН

Съдържат основно информация за третиране и състав на изделието,
но може да се изобрази спокойно цветен фирмен знак. Изображението
е много ясно, а надписите четливи, дори и в много малък размер.
Може да се печата върху едностранен или двустранен полиестер сатен,
черна или бяла основа с минимална ширина на лентата 15 мм.
Доставят се на ролка, термично или студено нарязани.