Начало

ИЗРЯЗАНИ ЕТИКЕТИ ПО ФОРМА

Представляват тъкани етикети, но с форма различна от стандартната
правоъгълна. Изрязват се по контур на изображението - кръг, елипса,
ромб и всякакви неправилни форми, според изискването на клиента.
Могат да бъдат изработени в два варианта: еднолицеви или двулицеви,
като опаковата страна при еднолицевите може да бъде подлепена за
по-голяма плътност на етикета. Възможно е изработване на тези етикети,
като самозалепващи.