Начало

ВИДОВЕ СГЪВАНЕ НА СТАНДАРТНИ ТЪКАНИ ЕТИКЕТИ

end fold - двете тесни страни сгънати към гърба
centre fold - сгънат напречно на две
straight cut - изрязан от четирите страни /без сгъване/
mitre fold - двете тесни страни, сгънати под ъгъл 45 градуса нагоре
longitudinal end-fold - двете дълги страни сгънати към гърба
longitudinal centre fold - сгънат надлъжно на две